Echoscopie

Gedurende je zwangerschap worden er een aantal echo’s gemaakt.
De meeste echo’s worden gemaakt door je eigen verloskundige in de praktijk in Valkenswaard.

Voor de 20 weken echo (structureel echoscopische onderzoek) en eventueel de combinatietest werken wij nauw samen met ‘Diagnostiek Voor U’ (voorheen het Diagnostisch Centrum). ‘Diagnostiek voor U’ is een gespecialiseerd eerstelijns centrum. ‘Diagnostiek voor U’ heeft echospreekuur op twee locaties in Eindhoven en in Veldhoven. Er worden bij ‘Diagnostiek voor U’ zowel overdag als in de avond echo’s gemaakt.

Tijdens je zwangerschap krijg je standaard echo’s aangeboden die vergoed worden door de verzekering. Hieronder vallen sowieso de termijnecho en het structureel echoscopisch onderzoek rond 20 weken zwangerschap. Daarnaast kan de verloskundige een extra echo indiceren indien er twijfel bestaat over bijvoorbeeld de ligging of groei van je kindje.

We nemen ruim de tijd om je kindje mooi in beeld te brengen en uitgebreid uitleg te geven over wat je ziet. De mooiste beelden worden op foto afgedrukt.

Vitaliteitsecho
Een vitaliteitsecho vindt plaats tussen de 7 à 9 weken van de zwangerschap. Deze echo is bedoeld om te kijken of de zwangerschap intact is en zich op de juiste plaats bevindt. Dit is meestal een vaginale (inwendige) echo, omdat het kindje vaak nog te klein is om via de buik te bekijken. Het is goed om te weten dat wanneer je een goede vitaliteitsecho hebt, dit een heel goed teken is. Dit is echter geen garantie dat je geen miskraam meer krijgt.

Termijnecho
Een termijnecho vindt plaats tussen de 10 à 12 weken van de zwangerschap en wordt gemaakt om de duur van de zwangerschap vast te stellen. Deze echo bepaalt de definitieve uitgerekende datum. Deze echo kan meestal uitwendig, dus via de buik gemaakt worden.

Combinatietest
Tussen de 11 en 14 weken van de zwangerschap bestaat de mogelijkheid om een nekplooimeting te laten doen. Deze test wordt ook wel de combinatietest genoemd. De combinatietest is een onderzoek waarbij de kans op een kindje met syndroom van Down (trisomie 21), syndroom van Patau (trisomie 13) en syndroom van Edwards (trisomie 18) wordt berekend voor deze zwangerschap. De kans wordt bepaald aan de hand van de echoscopische meting van de nekplooi van de baby, een bloedonderzoek, de leeftijd van de moeder en de zwangerschapsduur. Wanneer er een verhoogd risico bestaat, kun je verder onderzoek laten verrichten waarna een definitieve uitslag volgt.

Wanneer je dit overweegt adviseren wij je om de verdere informatie te lezen. Deze kun je vinden in de folder die je van ons ontvangt bij aanmelding en op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Tijdens de eerste controle zullen de mogelijkheden van onderzoek in de zwangerschap ook met je besproken worden.

De combinatietest wordt door veel verzekeringsmaatschappijen niet vergoed wanneer je geen medische indicatie hebt. Dan kan het zijn dat je de rekening van dit onderzoek zelf moet betalen. De kosten hiervoor bedragen ongeveer een € 168,-

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)
Tussen 19 en 20 weken van de zwangerschap krijg je de mogelijkheid om een screeningsecho te laten maken. Deze echo is bedoeld om eventuele aangeboren afwijkingen bij je kindje op te sporen. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kindje, de groei en de hoeveelheid vruchtwater. De 20 weken echo is een betrouwbare methode om aangeboren afwijkingen op te sporen. Echter niet alle aandoeningen zijn op de echo te zien en daarom geeft deze echo geen garantie voor een gezond kind. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de folder die je tijdens de zwangerschap van ons krijgt of naar de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

Indien jullie graag het geslacht van jullie kindje willen weten dan kan er tijdens deze echo naar gekeken worden. Er bestaat echter een kans dat jullie kindje dit nog niet prijs wil geven. 

Groei echo's
Groei echo's worden op indicatie gemaakt. Wanneer we tijdens het uitwendig onderzoek denken dat je kindje mogelijk in groei achterblijft of juist groot lijkt te zijn, zullen we de groei gaan bekijken door middel van een echo.
Ook wanneer je na een eerdere zwangerschap bent bevallen van een klein kindje, kan dit een reden zijn om tijdens een nieuwe zwangerschap de groei extra te vervolgen met echoscopie.

Liggingsecho
Bij 34 weken wordt vaak door middel van een echo zowel naar de ligging als de groei van jullie kindje gekeken.

Wil je graag het geslacht van je baby eerder weten of wil je hem of haar tussendoor een keer zien, dan adviseren wij je om een pretecho te laten maken. De kosten voor deze echo worden echter niet door de verzekering vergoed en komen dus voor eigen rekening. 

Hieronder vind je een aantal pretechobureau’s:

 

Prenatale screening

Wat is prenatale screening?
'Prenataal' betekent 'voor de geboorte'; en screening is een onderzoek door middel van een test. Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een aangeboren afwijking heeft of een verhoogde kans daarop. Als uit de test blijkt dat de kans verhoogd is, of er worden bij de echo afwijkingen gezien, komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt prenatale diagnostiek genoemd.

Je bent niet verplicht om prenatale screening te laten doen. Jullie zullen zelf moeten besluiten of je dit wilt.


Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening?
Voor prenatale screening bestaan er verschillende testen:

  • De NIPT-test (vanaf 1 april 2017)
  • De combinatietest
  • Structureel echoscopisch onderzoek.
Wat is de NIPT?
NIPT betekent: niet-invasieve prenatale test. Dit is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Voor het onderzoek wordt bloed afgenomen uit je arm. Je loopt geen risico op een miskraam.
In het bloed van elke zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind.
Het Laboratorium kan zo onderzoeken of er te veel DNA van deze chromosomen is. Dit geeft een sterke aanwijzing voor trisomie 21, 18 of 13 bij het ongeboren kind.
 
Hoe betrouwbaar is de NIPT?
De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat de test bij zwangere vrouwen met een verhoogde kans na de combinatietest het volgende kan aantonen: 
-    meer dan 99 op de 100 (99%) van de ongeboren kinderen met trisomie 21
-    97 op de 100 (97%) van de ongeboren kinderen met trisomie 18;
-    92 op de 100 (92%) van de ongeboren kinderen met trisomie 13.
De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen trisomie heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag. 
De meeste uitslagen zijn niet-afwijkend. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein (kleiner dan 1 op 1000) dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. Als zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een trisomie de NIPT laten doen en de uitslag is niet-afwijkend, is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie niet meer nodig.

De NIPT kun je laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

De kosten voor de NIPT zijn 175 euro en worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de folder die je, indien gewenst, van ons krijgt bij je aanmelding of naar de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

 

De combinatietest
Zie bovenstaande informatie bij het kopje echoscopie.
 
 
Structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo)
Zie bovenstaande informatie bij het kopje echoscopie.

 

 

 

 

 

 

© 2018 Verloskundigenpraktijk Vivre - Webdesign & CMS by GraagGoedOnline.nl - Sitemap

Popup